Opleiding LerenLerenmethode voor professionals

Locatie: de Rolf groep, Mercuriusweg 14, 4051 CV, Ochten

3-daagse opleiding LEREN LEREN Methode

Als bevoegd opleider van Instituut Kind in Beeld bied ik vanuit het Taal Lees Spel Atelier in Nijmegen, leerkrachten, schoolteams, onderwijsprofessionals, coaches, therapeuten, (ortho)pedagogen, logopedisten en andere jeugdbegeleiders de mogelijkheid om zich te certificeren om de LEREN LEREN Methode zelfstandig aan te bieden aan jeugd binnen school en/of praktijk.
Middels de geheel verzorgde 3-daagse opleiding raakt u bekend met de theorie en praktijk van het visuele leren en werken, het lerende brein, en specialiseert u zich in de drie unieke programma`s van de LEREN LEREN Methode.

Indeling opleiding
De eerste cursusdag richten we ons op de achtergrond en theorie van het brein, effectief leren, communiceren en de twee manieren van informatieverwerking. Deze dag geeft inzicht in de eigen manier van communiceren, leren, lesgeven en informatieverwerking. Heel confronterend soms. Je wordt je ook bewust hoe de verdeling is tussen je visuele en verbale capaciteiten en de effecten daarvan in het dagelijks leven. De werkvormen zijn gericht op persoonlijke ontwikkeling en inzicht in de eigen denk- en leerstrategieën. Je kunt deze kennis aanbieden als training binnen bedrijven of in individuele begeleiding. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De tweede cursusdag is gericht op het effectief leren leren, plannen en het inzetten van de eigen oorspronkelijke visuele talenten. Het onthouden van informatie en kennis d.m.v. unieke technieken, en het verwerken en toepassen. Je kunt deze studievaardigheidslessen zelfstandig geven aan leerlingen (klassikaal binnen mentoruren of tijdens individuele begeleiding). Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

De derde cursusdag is gericht op de basis van het leren. Insteek zijn de basale leerprincipes, zoals automatiseren, ordenen van gedachten, structuur aanbrengen in informatie, visualiseren en inzicht in de noodzakelijke overstap van de visuele naar de verbale leerstrategie op school. Er is aandacht voor volgorde, detail en analyse. Tevens wordt er gewerkt aan zelfvertrouwen en presentatietechnieken. Je kunt deze kennis klassikaal en bij individuele (RT)begeleiding inzetten. Je ontvangt de handleiding en krijgt toegang tot alle digitale werkbladen.

Complementair
De inhoud van de drie dagen is complementair. De werkvormen kunnen door elkaar, naar doel en doelgroep, worden ingezet. Zowel klassikaal als individueel.
Toelating opleiding geschiedt met cv-screening. Hierbij staan motivatie en ervaring met het begeleiden van jeugd en/of (jong)volwassenen centraal. Er wordt gewerkt met kleine groepen. Het aantal deelnemers is beperkt.

Licentie LEREN LEREN Methode
Het met goed gevolg afronden van de opleiding geeft u het recht om met deze kennis binnen uw school/praktijk te werken. U ontvangt alle (digitale) werkbladen, handleidingen en het officiële Instituut Kind in Beeld-certificaat op naam dat recht geeft op registratie en aansluiting als bevoegd professional tot en met 31 juli van het schooljaar waarin u de opleiding voltooit. Deze aansluiting geeft recht op:
*vermelding als bevoegd trainer op de website van de LEREN LEREN Methode met naam, plaats, website en e-mailadres
*het ontvangen van de interne nieuwsbrief met nieuwe informatie/materiaal
*gratis inlog naar de downloads (inlogcodes worden jaarlijks gewijzigd)
*deelname aan eventuele symposia, workshops en/of studiedagen
*het voeren van een speciaal digitaal trainerslogo op de eigen website
*de mogelijkheid opleidingsdagen nogmaals te volgen (herhalen) tegen alleen de locatie kosten
*de mogelijkheid boeken en materialen met korting aan te schaffen
Licentie verlengen
Elke aangesloten professional ontvangt jaarlijks in juni een nota van € 95,- die voor 15 juli betaald moet zijn om het daaropvolgende schooljaar aangesloten te blijven in ons trainersbestand. Hiermee continueert u de aansluitrechten, zoals hierboven vermeld.
Indien u uw aansluitlicentie niet verlengt, kunt u gewoon met de opgedane kennis blijven werken, maar wordt u uitgeschreven uit ons bestand en vervallen de genoemde rechten, waaronder ook het voeren van het bevoegdheidslogo.
Let op: om de kwaliteit van onze trainers te waarborgen is het niet mogelijk om een jaar `over te slaan` en weer in te stappen.

Prijs: € 1.595,- (btw-vrij) Inclusief:
-Lunch/koffie/thee
-Handleiding `Basis Denksystemen`
-Handleiding `programma VO/MBO`
-Handleiding `programma PO`
-Boek `Beelddenken, visueel leren en werken`
-Bijbehorende werkboek `Beelddenken, visueel leren en werken` voor jeugd.
-Werkmateriaal
-Licentie voor onbeperkt gebruik kennis
-Aansluiting als professional gedurende het lopende schooljaar. Deze kan elk schooljaar verlengd worden voor € 95,-

Data:

Locatie:  de Rolf groep, Mercuriusweg 14, 4051 CV, Ochten

U kunt zich aanmelden via het aanmeldingsformulier:

OPLEIDING LEREN LEREN Methode

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest