Leren Leren Methode

 


 

De Leren Leren Methode is ontwikkeld door Instituut Kind In Beeld en is oorspronkelijk opgezet voor schoolgaande kinderen met leerproblemen op het gebied van taal en plannen, zoals dat vaak voorkomt bij dyslexie, AD(H)D, beelddenken, ASS en ook bij hoogbegaafde kinderen. De methode gaat uit van de eigen talenten. Al snel werd duidelijk dat deze methode effectief is voor alle kinderen. Door beeld en taal te combineren wordt optimaal gebruik gemaakt van de mogelijkheden van het brein. Hierdoor zal de leerstof makkelijker en sneller onthouden worden. De kennis gaat als vanzelf naar het langetermijngeheugen. Met oefeningen en het aanleren van geheugentechnieken ontstaat inzicht in de werking van de hersenen, waardoor bewuster en beter geleerd wordt. Door de lesstof te visualiseren, te kaderen en in één overzicht te plaatsen, krijg je overzicht en inzicht en verdwijnt de chaos uit je hoofd.

Basisonderwijs: voor leerlingen vanaf 9 jaar tot en met 12 jaar. (groep 5 t/m 8)

Bij het Taal Lees Spel Atelier wordt de Leren Leren Methode aangeboden voor leerlingen uit het basisonderwijs. In 8 lessen van 75 minuten geef ik de kinderen handvatten om de eigen manier van leren te ontdekken met een methode die aansluit bij het talent van uw kind. Ervaring leert dat kinderen niet weten hoe zij moeten leren. Zaken als spreekbeurt/werkstuk [hoe zet ik dat op?] huiswerk plannen [ ik red het nooit], tekstbegrip [wat moet ik precies leren?] doorzettingsvermogen en zelfkennis [ken ik de leerstof wel echt?] vormen een belangrijke basis voor het welbevinden van uw kind en daardoor ook voor betere leerresultaten. De nadruk ligt op het zelfvertrouwen en het leren leren zelf.

Wat leert uw kind?
 • De werking van het brein en het geheugen.
 • Hoe zij verschillende soorten lesstof van school kunnen onthouden.
 • Structuur van taal (woordsoorten, structuur van teksten).
 • Maakt bewust van de eigen talenten en het toepassen ervan bij het leren.
 • Zij leren wat een associatie is, en hoe zij dit kunnen gebruiken om de combinatie tussen taal en beeld te maken. Op deze manier kunnen zij de leerstof van school beter verwerken en onthouden.
 • Kleurmethode: geeft handvatten om teksten op een gestructureerde manier te analyseren. Een tekst wordt met de ‘kleurmethode’ geanalyseerd  op hoofd- en bijzaken en onderliggende verbanden (begrijpend lezen.) Op deze manier wordt de opbouw van een tekst visueel gemaakt waardoor verbanden zichtbaar worden en er grip komt op taal.
 • Het daarna verwerken van de inhoud in een conceptmap, met bijbehorende  eigen associaties en tekeningen, maakt dat de inhoud als “vanzelf” geleerd wordt. Dit is een effectieve manier voor een kind om de leerstof te kunnen oefenen en te herhalen voor een toets.
 • Leert de technieken van de Conceptmap (gestructureerde Mindmap). (workshop “Kleurmethode en conceptmap” is ook mogelijk.)
 • Letters en klanken herhalen met LetterKlankStad.
 • Leren om niet helpende gedachten om te zetten naar helpende gedachten.
 • Leren om je talenten en positieve kanten te benoemen
 • Uw kind krijgt begeleiding bij het voorbereiden van een spreekbeurt/ boekverslag etc. Uw kind leert  hoe hij/zij dit kan structureren en organiseren voor zichzelf.
 • Multi sensorische begeleiding waarin uw kind leert op een manier waarbij verschillende zintuigen ingezet worden. Op deze manier doen er in het brein meer gebieden actief mee.  Hierdoor kan informatie beter opgenomen en verwerkt worden.

Tijden en tarieven.


Voor ouders en kinderen:

De lessen van de Leren Leren Methode vinden plaats in de praktijkruimte van het Taal Lees Spel Atelier.  Ik werk in groepjes van minimaal 3 en maximaal 5 kinderen.

De training bestaat uit 8 lessen en vinden 1x per week plaats op woensdagmiddag van 15.30 -16.45.

De kosten bedragen € 249,- voor 8 bijeenkomsten van 1 uur en 15 minuten. Na betaling is de deelname definitief.

Inbegrepen in de prijs:

 • trainingsmap en schrijfmaterialen die nodig zijn tijdens de lessen
 • drinken / fruit / versnapering
 • boek; Beelddenken, visueel leren en werken door Marion van de Coolwijk ter waarde van € 19,95.
 • Ouder gesprek waarin u informatie krijgt over de Leren Leren Methode en het visuele leersysteem.

Deze 8 lessen kunnen ook individueel aangeboden worden. Tijden en mogelijkheden worden dan met u afgestemd. Voor de individuele lessen geldt het uurtarief van € 45,00.

Workshop “kleurmethode en conceptmap” voor kinderen € 60,- inbegrepen: 2 lessen van  1,5 uur, werkmap en het schrijf/kleurmateriaal en natuurlijk wat te  drinken en te eten.

Neem voor meer informatie of een vrijblijvend gesprek gerust contact op.


U kunt uw kind aanmelden voor de Leren Leren Methode of de workshop, door middel van het contactformulier. Of door een mail te sturen naar; info@taalleesspelatelier.nl

 

 

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest