Werkwijze

 

Aanmelden bij het Taal Lees Spel Atelier

Voor meer informatie kunt u vrijblijvend contact opnemen.

Dit kan telefonisch of door gebruik te maken van het contactformulier. U kunt uw vragen stellen en eventueel kunnen wij een afspraak maken voor een intake / kennismaking. Ik stuur u dan het intakeformulier toe.

Intake:

Tijdens dit gesprek worden zowel de positieve als de belemmerende factoren besproken. Wij bespreken de gegevens uit het intakeformulier, uw verwachtingen en bekijken of de hulpvraag past bij wat ik u kan bieden.

Wanneer u kiest voor een didactisch onderzoek en/of begeleiding, dan bespreken wij het contact met school.

Om de hulpvraag zo goed mogelijk te bespreken is het tijdens het intake gesprek niet prettig voor uw kind om daar bij te zijn.

De eerste bijeenkomst na het intakegesprek zal met uw kind erbij zijn. Kennismaking en welbevinden zijn de kernwoorden van deze eerste bijeenkomst. Er worden nog geen onderzoekjes gedaan. Natuurlijk bent u er tijdens deze eerste kennismaking bij.

dsc_0008

 

Didactisch onderzoek :

Om zo goed mogelijk aan te sluiten bij de onderwijsbehoeften van uw kind, neem ik afhankelijk van de hulpvraag en de gegevens die zijn besproken in het intakegesprek, verschillende onderzoekjes af. Daarbij staat een diagnostisch gesprek centraal. Ik laat uw kind vertellen hoe hij/zij tot antwoorden komt, wat hij/zij makkelijk vindt of moeilijk  en waar hij of zij bij geholpen zou willen worden. Na twee weken krijgt u een duidelijk beschreven verslag van het onderzoek. Hierin staan de bevindingen en adviezen. Indien gewenst kan er op grond van dit verslag een handelingsplan geschreven worden.

Indien mogelijk overleg ik graag met de leerkracht of de internbegeleider van school. Op die manier kan ik goed aansluiten bij de methode en werkwijze van school, afgestemd op de onderwijsbehoeften van uw kind. Hiermee voor kom je verwarring voor uw kind. Voor de leerkracht werkt dit meestal ook het prettigst.  Dit contact zal alleen plaatsvinden na uw toestemming.

dsc_0532

Handelingsplan:

Op grond van de gegevens uit het didactisch onderzoek schrijf ik een handelingsplan. Waar mogelijk gebruik ik de leerstof van school en bied ik de leerstof aan op een manier die bij uw kind past. Op die manier profiteert uw kind van de extra hulp in de klas/groep, thuis en bij het Taal Lees Spel Atelier.

In het plan staan:

  • De doelen beschreven waaraan gewerkt gaat worden
  • Waarmee en hoe er gewerkt gaat worden. (Methodiek en materialen bijv.)
  • Waar er gewerkt gaat worden. ( Is er remedial teaching mogelijk op school, kan er thuis geoefend worden, wat kan de leerkracht bieden in de groep, en waar werk ik mee in het Taal Lees Spel Atelier)
  • Tijdsduur van het plan. Het plan wordt beschreven voor ongeveer 6 tot 8 weken
  • De evaluatie. Hier staat de afname van een toets of van een bepaald observatie instrument beschreven om de vorderingen goed in kaart te kunnen brengen. Vaak is dit de test of toets die ik aan het begin heb afgenomen om een goede analyse van het leerproces te kunnen maken en om meetbare doelen te kunnen formuleren.
Evaluatie:

Tijdens de periode van begeleiding krijg ik een nauwkeuriger beeld van de manier van leren en kunnen er eventueel tussentijds aanpassingen gedaan worden. Contact met u en de leerkracht is prettig omdat dit dan goed afgestemd kan worden.

Na ongeveer 6 á 8 weken vindt er een evaluatie plaats. Er wordt gekeken of de doelen zijn behaald.  Gezamenlijk wordt besloten de remedial teaching af te ronden of te verlengen.

Remedial Teaching en onderwijsondersteuning

Visit Us On TwitterVisit Us On FacebookVisit Us On Pinterest